KIÍRÁS
Az Informatikai Kar tudományos díja

Az Informatikai Kar tudományos díjával jutalmazzuk az előző tanévben (2006. IX. - 2007. VIII.) elért szakmai, tudományos eredményeket.

A díjra pályázhatnak:
- egyének: a Kar főállású oktatói és kutatói, továbbá doktoranduszai, illetve nyugdíjasai;
- csoportok: olyan kisebb közösségek, melyekben túlsúlyban vannak az Informatikai Kar főállású oktatói és kutatói és tevékenységük karunkhoz kötődik.

A díjazott tevékenység lehet tudományos publikáció, szakkönyv, szakmaspecifikus alkotás (szoftver, térkép stb.)A pályázat értékelése során az új tudományos eredményeket is tartalmazó művek előnyben részesülnek.
Pályázni az elért eredmény részletes ismertetésével, és, ha lehetséges a publikáció, szakmaspecifikus alkotás benyújtásával lehet.

Beküldési határidő: 2007. október 19.
A pályázatot az IK Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportjához (2.409) kell benyújtani.

A díjakat a Neumann-napon a dékán adja át.

A díj mértéke:
- egyének: 250 000 Ft/fő (bruttó) - két díjazott,
- csoportok: 500 000 Ft (bruttó) - egy díjazott.

Budapest, 2007. szeptember 20.

Horváth Zoltán
dékánhelyettes