INFORMATIKAI KAR DOKTORI PROGRAM
SZIGORLATI TEMATIKA

Térinformatika


Az információs rendszerek fejlõdési trendjei, funkcionális trendek, a hardver és a hálózatok fejlõdési tendenciái, a GIS rövid fejlõdéstörténete, a geoinformatika öt alapkérdése, a geoinformatika sajátosságai, alapfogalmak, a vektoros adatmodell, a raszteres adatmodell, adatok elõállítása, térképi adatok bevitele, adatbevitel terepi mérések alapján, attributum adatok bevitele, a geoinformatikai tevékenység szereplõi
Az adatbáziskezelés alapjai, relációs adatbázisok, rekordok, mezõk, kulcsmezõk, szülõ- és gyermektáblák, rekordok rendezése, indexelés, táblák összekapcsolása, felhasználói alkalmazások, kliens-szerver kapcsolatok
Vektoros rendszerek, vektoros objektum modell, komplex objektumok létrehozása, vektorgrafikus adatszerkezetek, vektoros rendszerek szimbolikus felépítése, az adatkapcsolati modell, rétegek, tulajdonságok, vektoros GIS funkciók, tematikus térkép készítés, feltételrendszer megadása alapján legyüjtések, bináris keresés, térbeli indexelés: grid index, négyfa (quadtree) algoritmus, R-tree
Vektoros rendszerek topológikus tulajdonságai, vonaltoplógia, poligontopológia, a térkép és az alfanumerikus adatok összekapcsolása a relációs adatmodell révén, legyüjtések geometriai relációk alapján: intersection, overlap, contain, is within, stb., pufferzóna alapján
Raszteres rendszerek, a digitális kép, az elektromágneses spektrum, pixel, felbontás, hullámhossz tartomány, színmélység, RGB színmodell, HSI színmodell, a hisztogramm, az adatnyerés eszközei, meteorológiai mûholdak, erõforráskutató mûholdak, raszteres adatszerkezetek, georeferencia, rektifikálás
A képfeldolgozás matematikai alapjai, idõtartomány, frekvencia tartomány, a Fourier sorfejtés, a Fourier-transzformáció, a négyszög impulzus, a Dirac-féle ? ?disztribúció, a konvolúció és tulajdonságai, élmegörzõ szûrési eljárások, éldetektorok, alul- és felülvágó szûrõk, osztályozási eljárások
3D-s rendszerek, a mintavételi-tétel, Nyquist frekvencia, felületek mintavételezése két dimenziós Dirac ? sorozattal, Delaunay-háromszögek, Voronnoy-sokszögek, szabálytalan mintavételezésû mintákból szabályos rácsállandójú minták elõállítása, interpolációs eljárások, adatnyerés, térfogatszámítás, lejtés elemzés, megvilágítás
Rendszertervezés, stációk, stratégiai tervezés, elemzés, tervezés, implementálás, dokumentálás, átadás, üzemszerû mûködés, monitorozás, általános rendszerépítési elvek, GIS specifikus tervezési elvek, gyakorlati tervezési megfontolások, az információ összegyûjtése, a táblák megtervezése, a kapcsolatok tervezése, az elsõdleges kulcsok, idegen kulcsok és indexek meghatározása, projekt vezetés, erõforrások tervezése, ütemezés


Irodalom:

Elek I.: "Bevezetés a geoinformatikába" (digitális jegyzet: http://lazarus.elte.hu/~elek)
Maguire, Goodchild and Rhind: "Geographical Information Systems", Longman, 1991
Detrekoi Á. - Szabó Gy.: "Térinformatika", Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002
S. Smith: "Digital Signal Processing" (digitális jegyzet: http://lazarus.elte.hu/~elek)
J. Richards.: "Remote sensing Digital image analysis", Springer-Verlag, 1986, Australia
R. Laurini - D. Thompson: "Fundamentals of Spatial Information Systems", Academic Press, 1992
P. Rigaux - M. Scholl -A. Voisard: "Spatial databases", Morgan Kaufmann, 2002