INFORMATIKAI KAR DOKTORI PROGRAM
SZIGORLATI TEMATIKA

Programozási nyelvek


A programozási nyelvek fejlõdése, lehetséges osztályaik, tervezési szempontjaik
A programozási nyelvek lexikális elemei
Vezérlési szerkezetek, utasítások a programozási nyelvekben
(Értékadás, szekvencia és blokk utasítás, feltétel nélküli vezérlésátadás, Elágazási szerkezetek, ciklusszerkezetek, iterátorok)
Típusok a programozási nyelvekben
(Típusspecifikáció, típusmegvalósítás, típusosztályok,
pointer és referencia típusok, típusok ekvivalenciája, típuskonstrukciók - tömbök, direkt szorzat, unió, halmaz támogatása)
Absztrakt adattípusok a programozási nyelvekben - elvárások és eszközök
Alprogramok a programozási nyelvekben
(Eljárások és függvények, paraméterátadás-átvételi módok, túlterhelés, rekurzió)
A kivételkezelés a programozási nyelvekben (fogalma, kivételek kiváltása, terjedése, kezelése, specifikálása, kivételosztályok)
Sablonok a programozási nyelvekben (Típussal, alprogrammal való paraméterezés, példányosítás, szerzõdés elv)
Helyességbizonyítást támogató programnyelvi eszközök
Objektumorientált programozást támogató elemek a programozási nyelvekben 1.
(Osztályok és objektumok, objektum létrehozása, inicializálása, példányváltozó, példánymetódus, osztályváltozó, osztálymetódus, öröklõdés, polimorfizmus, dinamikus kötés, megbízható átdefiniálás a leszármazottakban)
Objektumorientált programozást támogató elemek a programozási nyelvekben 2. (A többszörös öröklõdés és az interfészek)
Párhuzamosság a programozási nyelvekben (Alapfogalmak, kommunikációs modellek, szemafor, monitor, fontos nyelvi elemek)
Programkönyvtárak tervezési szempontjai


Irodalom:

Nyékyné Gaizler J. (szerk.) et al.: Programozási nyelvek; Egyetemi tankönyv, Budapest, 2003, Kiskapu, 789 o.
Sebesta, R.W.: Concepts of Programming Languages Sixth ed. Addison-Wesley, 2003.
Mitchell, J. C. : Concepts in Programming Languages. Cambridge Univ. Press, 2002.
Scott, M. L.: Programming Language Pragmatics. Morgan Kaufmann Publishers, 2000.
Sethi, R.: Programming languages 2nd ed. Addison-Wesley, 1996.
Meyer, B: Object-Oriented Software Construction 2nd ed. Prentice Hall, 1998.