INFORMATIKAI KAR DOKTORI PROGRAM
SZIGORLATI TEMATIKA

Programozási technológia


Program, mint termék
Projekt, projektmenedzsment
Programfejlesztési modellek összehasonlító elemzése
Követelmények: módszerek, elemzés
A probléma megoldása, modellalkotási eszközök és módszerek
Tervezési módszerek és eszközök
Kódolási eszközök és technikák
Validáció módszerei, eszközei
Tervminták és szoftvertermék újrafelhasználása
Szoftverkövetés és karbantartás


Irodalom:

Bertrand Mayer: Object Oriented Softvare Construction, Prentice Hall PTR, 1997; ISBN-963-545-311-6.
Ian Sommerville: Software Engineering, (5. Kiadás) Addison-Wesley, 1998, ISBN-0201-42765-6, Magyar kiadás: Pánem Könyvkiadó, 2002, ISBN- 963-545-311-6.
Grady Booch, James Rumbaugh: The Unified Modeling Language User Gide, Addison-Wesley Longman, Inc., 1999.
Sike Sándor, Varga László: Szoftvertechnológia és UML, Elte Eötvös Kiadó, 2003, ISBN-963-463-587-3.
Connie U. Smith, Lloyd G. Williams: Performance Solutions- A practical Guide to Creating Responsive, Scalable Software, Addison Wesley, Person Education, Inc. 2002, ISBN-0-201-72229-1.
Erich Gamma et. all.: Design Patters- Element of Reusable Object Oriented Software, Addison Wesley Longman, Inc.1995, ISBN-0-201-63351-2.