INFORMATIKAI KAR DOKTORI PROGRAM
SZIGORLATI TEMATIKA

Programozási módszertan


Programozási technikák
A program jelentése, helyessége
Konkurrens rendszerek, szinkronizáció
Osztott rendszerek
Specifikációs módszerek
Programverifikáció
Objektum osztály matematikai elmélete
Objektumosztály elemzése


Irodalom:

Kozma László, Varga László: Szoftvertechnológia elméleti kérdései. Pázmány Eötvös Kiadó, 2003, ISBN 963 463 648 9?.
Willem-Paul de Roever et al.: Concurrency Verification; Introduction to Compositional and noncompositional methods; Cambridge University Press,2001, ISBN 0 521 80608 9.
Krzysztof R. Apt, Ernst-Rüdiger Olderog: Verification of Sequential and Concurrent Program, Springer-Verlag, 1997, ISBN 0-387-94896-1.
Ehrig H., Mahl B., Fundamentals Of Algebraic Specification I. Equations And Initial Semantics, Springer-Verlag, 1985, ISBN 3-540-13718-1
Ehrig H., Mahl B., Fundamentals Of Algebraic Specification II. Equations And Initial Semantics, Springer-Verlag, 1985, ISBN 3-540-13718-1