INFORMATIKAI KAR DOKTORI PROGRAM
SZIGORLATI TEMATIKA

Párhuzamos és elosztott rendszerek


- Elosztott és párhuzamos programozás, elosztott adatszerkezetek,
elosztott objektumok
- elosztott nyomkövetés,
- konkurrens, párhuzamos és osztott programozás nyelvi elemei,
- osztott rendszer, elosztott file-rendszer, middleware,
- perzisztencia, elérési-, elhelyezkedési-, mozgási-, áthelyezási-, többszörözési-,
megosztási-, hiba-, tárolási- átlátszóság,
- skálázhatóság,
- grid rendszerek,
- elosztott adatbázisok,
- tranzakció atomicitás,
- azonosítás és jogosultságok ellenorzése,
- kliens-szerver modell,
- nyitott rendszerek
- kommunikáció: protokoll fogalma, protokollok formális leírásának
eszközei, üzenet, csatorna, üzenettovábbítás, RPC, paraméterek átadása,
referencia paraméterek, elosztott objektummodell
- folyamatok, szálak, többszálú kliensek és szerverek
- elosztott rendszerek tervezése, szintézise, verifikációja


Irodalom:

Tanenbaum-Steen: Elosztott rendszerek.Pearson Education-Panem, 2004.