INFORMATIKAI KAR DOKTORI PROGRAM
SZIGORLATI TEMATIKA

Informatikai biztonság


I. Logikai és fizikai biztonság

  1. Bevezetés az informatikai biztonságba
  2. Informatikai biztonság tervezése, rendszertervezési modell
  3. Védelmi igény feltárása
  4. Fenyegetettség-elemezés
  5. Kockázat-elemzés
  6. Kockázat-menedzselés
  7. Fizikai Biztonság
  8. Biztonság és személyzet
  9. Biztonsági rendszer nyomon követése
  10. Informatikai biztonsági szabványok

Ajánlott irodalom:
II. Kriptográfia

1 .A rejtjelzés információelméleti vonatkozásai:
Klasszikus rejtjelzési módszerek, monoalfabetikus helyettesítés; homofonikus rejtjelezés. A monoalfabetikus helyettesítés fejtése.
Polialfabetikus helyettesítés, a kulcshossz meghatározása; önkulcsolás; véletlen átkulcsolás.
A rejtjelezés információelméleti alapjai; egyértelműségi pont, kulcstér.

2. Blokkos rejtjelzések
Helyettesítés és keverés; a transzpozíciós rejtjel egy lehetséges fejtése.
Példák; a DES algoritmus, az AES algoritmus szerkezete, a blokkos rejtjelzési elvek érvényesülése.
Visszacsatolási módok.
A differenciál és lineáris kriptoanalízis alapelvei.

4. Nyilvános kulcsú rejtjelzés
Alapelv, a bonyolultság és a kriptográfia; tipikus használat.
Az alapelvből következő támadási lehetőségek.
A diszkrét logaritmuson alapuló nyilvános kulcsú rejtjelezési rendszerek.
A hátizsák-algoritmuson alapuló nyilvános kulcsú rejtjelezési rendszerek és a felmerülő problémák.
A hibakorlátozó kódolás és a rejtjelezés kapcsolata.

5. Az RSA algoritmus
Az algoritmus felépítése, működése.
Támadási módszerek; iterációs fejtés.
Biztonságos működéshez szükséges kulcsméret; paraméter-választás.
Protokollhibák.
Rabin RSA, gyökvonás Zm-ben.

6. Azonosítás, hitelesítés
Jelszavak, erős hitelesítés.
Shamir három lépéses protokoll.
Kérdés-válasz hitelesítés.
Zero knowledge protokoll fogalma.
Fiat-Shamir, Feige-Fiat-Shamir protokoll működése.

7. Integritásvédelem
Hash függvények, példák
Hash-függvények kulcs alapján és anélkül.
MAC számítási algoritmusok, ezek szerepe.

8. Digitális aláírás
Elvi alapok, szerepe, gyakorlati jelentősége.
RSA digitális aláírás.
AlGamal és általánosított AlGamal séma.
DSA.
PKI alapstruktúrák.
9. Bitsoros rejtjelzés (stream cipher)
Pszeudorandom generátorok.
Shiftregiszterek (LFSR).
Shiftregiszterek nemlineáris összekapcsolása (Geffe, Clock-controlled, Shrinking generátorok…).
Példák bitsoros algoritmusokra.

10. Kulcscsere protokollok
Kulcscsere szimmetrikus kriptográfia használatával.
Shamir háromlépéses protokollja; a Massey-Omura és a Diffie-Hellmann kulcscsere-protokoll.
Biztonsági meggondolások gyakorlati használat során, kulcsmenedzsment.

11. A rejtjelezés egyéb kérdései
Titokmegosztás.
Digitális pénz, bankjegy digitális másolásvédelme.
Kriptográfiai számítások.

12. Szteganográfia


Ajánlott irodalom: