INFORMATIKAI KAR DOKTORI PROGRAM
SZIGORLATI TEMATIKA

Fraktálgeometria, káosz


Az F ( x ) = x ( 1- x ) függvény dinamikája
Sarkowski tétele
Schwarz derivált
Bifurkáció.
Morse-Smale diffeomorbizmus
Lópatkó leképezés, Hopf bifurkáció, Henon leképezés
Julia halmazok, Mandelbrot halmaz
Általánosított számrendszerek
Önmagukhoz hasonló, és önmagukhoz affin halmazok
Rényi-Parry kifejtések.


Irodalom:


R.L.Devaney, An introductions to chaotic dynamical systems, Addison-Wesley Comp.