INFORMATIKAI KAR DOKTORI PROGRAM
SZIGORLATI TEMATIKA

Egyenletrendszerek numerikus megoldása


Lineáris egyenletrendszerek numerikus megoldási módszerei
Direkt módszerek
Gauss, Gauss-Seidel módszer, LU-felbontás, Cholesky-módszer,
Householder transzformáció, QR-felbontás
Iterációs módszerek
Vektor- és mátrixnormák, általános iteráció elve,
Jacobi iteráció, Gauss-Seidel iteráció, relaxációs módszerek
Szinguláris felbontás, pszeudo-megoldás
Nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek megoldása
Banach-féle fixponttétel, az egyszerû iteráció elve
Newton-módszer, Newton módszer egyenletrendszerekre


Irodalom:

Stoyan G. - Takó G.: Numerikus módszerek, I-III. ELTE-Typotex Kiadó, Budapest, 1993, 1995.
Móricz F.: Numerikus analízis, I.-II. JATE jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987, 1983.
Hämmerlin H. - Hoffmann G.: Numerical Mathematics, Springer Verlag, 1991.
Golub G.H.-Van Loan C.F.: Matrix Computations. John Hopkins Univ. Press, Baltimore, 1989. (3rd ed. 1996)