INFORMATIKA DOKTROI ISKOLA
REGISZTRÁCIÓ 2008/2009 TAVASZI FÉLÉV

A doktoranduszoknak a félév elején az ETR-ben és a Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportjánál (TNKCs) kell regisztrálniuk.

Az ETR-es regisztráció határideje: 2009. február 8.
A TNKCs-n történő regisztráció határideje: 2009. február 2-13., hétfő - péntek 9:00-14:00 óra

Az ETR-es regisztráció

 • Az ETR-es regisztráció során a doktoranduszok jelzik, hogy tanulmányaikat az adott félévben folytatni, illetve halasztani szeretnék. A halasztáshoz írásos kérelmet is be kell nyújtani a személyes regisztráció folyamán. Halasztásról bővebben itt lehet olvasni: HALASZTÁS
 • Az ETR-ben ezenkívül pénzügyi nyilatkozatot kell tenni és egyeztetni kell a személyes adatokat. Amennyiben a személyes adatok között bármilyen változás történt (pl. új telefonszám, új értesítési cím), itt közvtlenül javítani lehet azokat.
 • Az ETR-ben fel kell venni a félév során teljesíteni kívánt tanegységeket.
 • Regisztráció a TNKCs-n

  Az ETR-es regsiztráció után a doktoranduszok személyesen regisztrálnak a TNKCs irodájában. Aki nem tud személysen megjelenni, a szükséges dokumentumokat megbízott útján is leadhatja. Ha valaki rajta kívülálló okok miatt nem tud a megadott határidőben regisztrálni, ezt a határidő lejárta előtt jeleznie kell a TNKCs ügyintézőjének, hogy időpontot lehessen egyeztetni.

  A regisztráció során a következő teendőket kell elvégezni:

 • Le kell adni a kitöltött regisztrációs lapot. Ezen jelezni kell az ETR-ben végrehajtott adatmódosításokat (személyes adatok egyeztetése).
 • Le kell adni az indexet. Az indexben minden addig teljesített tantárgynak érdemjeggyel és aláírással együtt szerepelnie kell.A hiányosan kitöltött indexben pótolni kell a szükséges adatokat (pl. az egyetemi oklevélre vonatkozó adatok). Az indexben fell kell venni a félév során teljesíteni kívánt tárgyakat, a felvett tárgyak mellett szerepelnie kell a témavezető és a programvezető jóváhagyó aláírásának.
 • A regisztráció feltétele legalább 6 tanulmányi kredit felvétele. Amennyiben a hallgató már teljesítette az abszolutórium elnyéréséhez szükséges 180 kreditből a kötelező minimum 24 tanulmányi kreditet, akkor dönthet úgy, hogy nem végez további tanulmányi krediteket. Ilyenkor a félév teljesítését a félév során megszerzett kutatási és oktatási kreditek igazolják.
 • A kurzusokat az Informatika Doktori Iskola által az ETR-ben meghirdetett kínálatból lehet felvenni. Amennyiben más, az Informatika Doktori Iskolán kívül meghirdetett kurzust szeretne felvenni, egy Áthallagatási kérelmet kell leadni, a megfelelő aláírásokkal ellátva. Ezeket a tárgyakat a Doktori Iskola Tanácsának jóváhagyása után a TNKCs ügyintézője rögzíti az ETR-ben. Az áthallgatási kérelmen fel kell tüntetni a felvenni kívánt tárgy ETR-kódját, amennyiben ELTE-s óráról van szó. A doktori képzésben meghirdetett órákat max. 6, a doktori képzésen kívül meghirdetett órákat max. 3 kredit értékben lehet beszámítani.
 • Kérjük ügyeljenek arra, hogy egy adott kód és cím alatt meghirdetett kurzust csak egyszer lehet teljesíteni (csak egyszer jár érte kredit). A kurzust csak sikertelen teljesítés esetén lehet ismét felvenni.
 • Le kell adni az előző félévre vonatkozó Kreditigazoló nyomtatványt. A nyomtatványon szerepelnie kell a témavezető aláírásának (illetve oktatási kredit igazolása esetén a tanszékvezető aláírásának és a tanszéki pecsétnek).
 • A kreditigazoló nyomtatvány hátoldalára nyomtatva fel kell sorolni a kutatási kreditek alapjául szolgáló publikációkat, előadásokat,posztereket, konferenciakadványokat (szerző, társszerző, megjelenés helye, megjelenés/elfogadás ideje, cím feltüntetésével).
 • Konkrét eredménnyel nem járó kutatómunkáért egy félévben maximum 14 kredit adható. A konkrét eredménnyel nem járó kutatómunkáért kapott krediteket egy rövid, a témavezető által aláírt beszámoló formájában kell igazolni (a kutatómunka ismertetése, cikkek olvasása esetében olvasónapló stb.),amit mellékelni kell a kreditigazoló nyomtatványhoz.
 • Irányított kutatómunka és Oktatási kreditek rögzítése az ETR-ben és a leckekönyvben

 • Az indexben és az ETR-ben minden félév elején fel kell venni az "Irányított kutatómunka" c. tanegységet. A kutatómunkáért adott krediteket a félév végén a témavezető írja be az indexbe, és aláírásával hitelesíti. A témavezető a kutatómunka teljesítését 3 fokozatú skálán minősíti (megfelelt, kíválóan megfelelt, nem felelt meg). A kutatásért kapott kreditek összegéből le kell vonni az első félév végi részletes kutatási terv és a 4. ill. 6. szemeszter végi éves beszámolókért kapott krediteket. Ezeket külön tanegységként kell az ETR-ben és az indexben rögzíteni.
 • Azoknak a hallgatóknak, akik a félév során oktatni fognak, az indexben és az ETR-ben fel kell venni az "Oktatás" c. tanegységet. Az oktatásért megszerzett kreditek összegét a félév végén a témavezető a kreditigazoló nyomtatvány alapján rögzíti és írja alá az indexben.
 • A 1. szemeszterre regisztráló hallgatóknak az indexben és az ETR-ben fel kell venni az "Részletes kutatási terv elkészítése 1. szemeszter" c. tanegységet.
 • A 3. szemeszterre regisztráló hallgatóknak az indexben és az ETR-ben fel kell venni az "Éves beszámoló 3. szemeszter" c. tanegységet. (A 2007 előtt felvett hallgatóknak az éves beszámoló a 4. szemeszterben van, nekik az "Éves beszámoló 4. szemeszter" c. tanegységet kell felvenniük.)
 • A 6. szemeszterre regisztráló hallgatóknak az indexben és az ETR-ben fel kell venni az "Éves beszámoló 6. szemeszter" c. tanegységet.
 • A kreditkövetelmények rövid összefoglalása megtekinthető a DOKTORI KÉPZÉS KREDTITRENDSZERŰ TANULMÁNYI RENDJE menüpont alatt. Az Informatika Doktori Iskola képzésének részletes követelményrendszere megtalálható az ELTE Egyetemi Doktori Szabályzat 9/3. sz. mellékletében (Az Informatikai Kar - kari sajátosságokat tartalmazó - kari szabályzata) olvasható.

  Költségtérítés befizetése

 • Költségtérítéses hallgatóknak le kell adniuk a költségtérítés befizetését igazoló csekk másolatát, az eredeti szelvényt csak be kell mutatni. A költségtérítés befizetéséhez nevesített csekket a TNKCs irodájában kell kérni. Azoknak a költségtérítéses doktoranduszoknak, akik nem adnak le csekket, mentességi kérelmet, vagy számlakérő nyilatkozatot kell leadniuk. A költségtérítés befizetéséről bővebben itt lehet olvasni: KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
 • A regisztráció folyamán nem áll módunkban fénymásolatokat készíteni, illetve űrlapokat nyomtatni. Kérjük ezeket előre kitöltve hozzák magukkal.

  2009. február 15-től csak késedelmi díj befizetése után lehet regisztrálni.

  A regisztrációhoz szükséges letölthető dokumentumok:
  REGISZTRÁCIÓS LAP
  KREDITIGAZOLÓ NYOMTATVÁNY
  ÁTHALLGATÁSI KÉRELEM
  SZAMLAKERŐ NYILATKOZAT
  MENTESSEGI KERELEM