A KÖLTSÉGTÍRÍTÉS BEFIZETÉSE

Ösztöndíjas hallgatóknak nem kell költségtérítést fizetnie. A kifizetett ösztöndíjakról a Quaestura Központi Iroda adóigazolást állít ki.

A költségtérítéses hallgatóknak a regisztráció feltétele a költségtérítés befizetése. A költségtérítést nevesített csekken kell befizetni, amelyet a regisztráció előtt a TNKCs irodájában kell átvenni. Más csekk használata, vagy a pénz átutalása nem megengedett. Amennyiben a csekket befizetés előtt elveszti, kérjük jelezze. A TNKCs-n kell ez esetben új csekket kérni.

Amennyiben Önnek a költségtérítést külső intézmény fizeti, nem kell csekket kérnie, hanem egy számlakérő nyilatkozatot kell kitölteni és az adott intézmény aláírásával és pecsétjével ellátva leadni. Az intézmény az ELTE által megküldött számla alapján rendezi a költségtérítést.

A mentességi kérelmet benyújtók a mentességi kérelmek elbírálása után, a bírálóbizottság döntésének megfelelően fizetik be a költségtérítést a TNKCs-n átvehető csekken (amennyiben nem kaptak teljes mentességet). A befizetés határidejét ebben az esetben a mentességi kérelem tájékoztatója tartalmazza.

A befizetett költségtérítésről (csekken)számlát lehet kérni. Ehhez egy számlakárő nyomtatványt kell benyújtani. Kérem vegyék figyelembe a csekkszelvény kitöltésekor, hogy csak a csekkszelvényen befizetőként megjelölt személy nevére tudunk számlát kiállítani.
Amennyiben nem kér számlát, a Quaestura Központi Iroda adóigazolást állít ki. Ennek ügymenetéről az ETR-ben és a Quaestura Iroda honlapján tájékozódhatnak.

A költségtérítés befizetéséhez kapcsolódó dokumentumok:
Az ELTE IK Informatika Doktori Iskolában a 2008/2009-es tanév során fizetendő díjak és költségtérítések
SZÁMLAKÉRŐ NYILATKOZAT
MENTESSÉGI KÉRELEM