INFORMATIKAI KAR DOKTORI ISKOLA
Doktori programok

A Doktori Iskola vezetője: Demetrovics János
Program neve
Programvezető
Információs rendszerek
Az Információs rendszerek szakirány olyan rendszerek tervezésének, építésének, működtetésének és használatának mesterségbeli és tudományos kérdéseivel foglalkozik, amelyekben az emberi kommunikáció döntő részben a számítógépes rendszerekben adatként tárolt információ visszanyerésén és kibővítésén alapul. Speciális esetként az oktatásra való hatás kutatása és az informatikaoktatásának módszertana kapcsolódik a programhoz.
Az információs rendszerek új korszakát az Internet és a World Wide Web jellemzi. Legújabb irányzatok közé tartoznak az XML köré épülő adatbáziskezelés problémái, az érzékelő rendszerekből beáramló adatfolyamok, az ontológiák, vagyis információforrások integrálásának kérdései. A doktori program a klasszikusnak számító információs rendszermodellek és adatbázis-kezelési elméletek továbbfejlesztésének ezt az új irányát kívánja központba állítani. A program két meghatározó pillére ezért az adatbáziskezelés elmélete és legkorszerűbb technológiái, valamint a mesterséges intelligencia széles spektrumú művelése. Projektek keretében adatbányászat, web-adatbányászat, dokumentum adatbázisok, Grid-adatbáziskezelés és adatfeldolgozás területén folyik kutatómunka.
Benczúr András
Numerikus és szimbolikus számítások
A Numerikus és Szimbolikus Számítások doktori program a numerikus módszerek elmélete és gyakorlata, az approximációelmélet és Fourier-analízis elmélete és felhasználásai, valamint a szimbolikus számítások matematikai háttere, módszerei és alkalmazási lehetőségei köré csoportosul. A különböző kapcsolódó tudományterületek kutatóinak is segítséget nyújt a program, akik területükön numerikus vagy szimbolikus számítási módszereket és eszközöket kívánnak alkalmazni. Képfeldolgozási, alak-felismerési feladatok, komputeralgebrai alkalmazási területek kutatásában folyik eredményes munka.
Járai Antal
Az informatika alapjai és módszertana
Az Informatika Alapjai és Módszertana program célja az, hogy olyan mély, szerteágazó ismeretek birtokába juttassa a hallgatókat, amelyek segítségével eredményesen, aktív módon művelhetik az informatika elméleti alapjait alkotó számítástudományi és műszaki informatikai területeket, illetve olyan szinten sajátíthatják el az eredmények alkalmazásához szükséges kurrens módszertani elveket, hogy ezek megújító jellegű felhasználása, az újonnan születő eljárások befogadása lehetővé váljon.
A program keretében a következő tárgykörök oktatását tervezzük: számelmélet, mesterséges intelligencia, programozási technikák és nyelvek, adatbázis-elmélet, illetve az informatika társadalmi vonatkozásai.
A számításelmélet (theory of computing) a matematika és az informatika igen erőteljesen fejlődő közös ága. Egyik legfontosabb célkitűzése az algoritmikus problémát vizsgálata, osztályozása, hatékony megoldó módszerek kidolgozása. Az elmúlt esztendőkben ez utóbbi folyamat drámai mértékben felgyorsult, amint azt pl. az adatbányászat algoritmikus gondolatainak a kereső rendszerekben való szinte azonnali megjelenése mutatja. A terület bővelkedik kutatási témákban. Ugyanakkor kialakult egy nemzetközileg széles körben elfogadott PhD-szintű törzsanyag, amit mi is tanítani kívánunk.
A program keretében - a Matematikai Doktori Iskolával szoros együttműködésben - magas szintű képzést nyújtunk a következő témákban:
Diszkrét matematika, Adatszerkezetek, alapvető algoritmusok, Algoritmikus bonyolultság, Formális nyelvek, Kombinatórikus optimalizálás, Matematikai Kriptográfia, Új számítási paradigmák modelljei.
Demetrovics János