Ph.D. hallgatók
UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2006. IX. 30.

Név
Témavezető
Téma címe
Program (szakirány)
ÖSZTÖNDÍJASOK
Ács Zoltán Benczúr András   információs rendszerek
Daróczy Bálint Zoltán Csetverikov Dmitrij   az informatika alapjai és módszertana
Dévai Gergely Csörnyei Zoltán Programhelyesség-bizonyítás fordítási időben az informatika alapjai és módszertana
Dezső Balázs Fekete István Többdimenziós műholdképek feldolgozásának statisztikai és optimalizációs módszerei információs rendszerek
Erdélyi Gáspár Nyékyné Gaizler Judit Párhuzamos műveletet és üzenetküldés műveletét támogató GRS az informatika alapjai és módszertana
Friedmann Anna Eszter Grolmusz Vince   az informatika alapjai és módszertana
Gera Zoltán Gergó Lajos Kottázás és dallamfelismerés valós időben numerikus és szimbolikus számítások
Golda Bence Zsakó László Objektumorientált programozást, gondolkodást oktató környezet fejlesztése és beválásvizsgálata az informatika alapjai és módszertana
Gyenes Viktor Lőrincz András Fogalomalkotás neurális hálózatokkal információs rendszerek
Hajnal Márton Lőrincz András   információs rendszerek
Kéri Imre Gergó Lajos Waveletek normált és p-adikus testeken numerikus és szimbolikus számítások
Kiss Gergely Katona Gyula   az informatika alapjai és módszertana
Kiss Gyöngyvér Járai Antal   numerikus és szimbolikus számítások
Koczka Gergely Stoyan Gisbert Rugalmasságtani differenciálegyenletek végleges megoldása információs rendszerek
Kurucz Miklós ifj. Benczúr András   az informatika alapjai és módszertana
Lövei László Horváth Zoltán Mobil funkcionális kód szemantikus tulajdonságainak ellenőrzése az informatika alapjai és módszertana
Nagy Gábor Kátai Imre Általánosított számrendszerek és fraktálgeometria információs rendszerek
Nagy István Benczúr András   az informatika alapjai és módszertana
Ördög Rafael Grolmusz Vince   információs rendszerek
Pataki Norbert Porkoláb Zoltán   az informatika alapjai és módszertana
Sipos Ádám Porkoláb Zoltán   az informatika alapjai és módszertana
Tarcsi Ádám Demetrovics Jánosné   információs rendszerek
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSESEK
Békési József Fullér Róbert Fuzzy keresés az interneten információs rendszerek
Biczó Mihály Porkoláb Zoltán Template metaprogramok kvantitatív garanciái az informatika alapjai és módszertana
Bontovics Ákos Lőrincz András Evolúciós, individuális és kooperatív tanulás szimbiózisa információs rendszerek
Dávid Ákos Kozma László Internetes alkalmazásfejlesztés komponenseinek elemzése az informatika alapjai és módszertana
Egri Péter Váncza József (SZTAKI) Kooperatív termelési hálózatok az informatika alapjai és módszertana
Farkas Zoltán Kacsuk Péter Skálázható Desktop Grid rendszer brókerének kidolgozása információs rendszerek
Fazekas Alexandru Csetverikov Dmitrij Dinamikus textúrák elemzése és felismerése az informatika alapjai és módszertana
Gulyás Nándor Benczúr András Sztochasztikus idősorok és ezen folyamatokat leíró adattárházak információs rendszerek
Jelli János Turcsányiné Szabó Márta Digitális tananyagok felhasználásának, módszertanának kérdései az alapfokú és középfokú iskolákban az informatika alapjai és módszertana
Jeni László Attila Istenes Zoltán   az informatika alapjai és módszertana
Kada Katalin Kiss Attila   információs rendszerek
Katona Krisztina Zsakó László Informatika alkalmazás módszertana és az információs társadalom lehetőségei az informatika alapjai és módszertana
Király Balázs Schipp Ferenc   információs rendszerek
Király Roland Horváth Zoltán   az informatika alapjai és módszertana
Kiszlinger Melinda Lőrincz András Viselkedési formák felismerése információs rendszerek
Kocsis Adrienn Szili László Súlyozott polinomapproximáció numerikus és szimbolikus számítások
Kovács Eszter Vattay Gábor   információs rendszerek
Kovácsvölgyi István László Járai Antal Függvényegyenletek regularitási tulajdonságainak vizsgálata és az eredmények implementálása komputeralgebrai rendszerekre numerikus és szimbolikus számítások
Kurdi Zsombor Mezgár István (SZTAKI) Fizikai és viselkedési jellemvonások életciklusára alapozott többdimenziós biometrikus azonosítás információs rendszerek
Lipovits Ágnes Juhász Zoltán (Veszprémi Egyetem), Horváth Zoltán   az informatika alapjai és módszertana
Lipusz Csaba Szalai Sándor (KFKI RMKI) A tudás hosszú távú megőrzését támogató informatikai rendszerek támogatása információs rendszerek
Lőrincz László Horváth Zoltán Elosztott adatkezelés grid környezetben az informatika alapjai és módszertana
Magyar Tímea Turcsányiné Szabó Márta   az informatika alapjai és módszertana
Mátray Péter Csabai István, Vattay Gábor   információs rendszerek
Mihalicza József Porkoláb Zoltán   az informatika alapjai és módszertana
Nyitrai Erika Benczúr András   információs rendszerek
Paksi Attila Turcsányiné Szabó Márta   az informatika alapjai és módszertana
Pedone Gianfranco Porkoláb Zoltán The influence and interaction between al concepts and IT models in agents paradigm információs rendszerek
Pilgermajer Ákos Schipp Ferenc   információs rendszerek
Pócza Krisztián Porkoláb Zoltán Template metaprogramok fejlesztésének gyakorlati módszerei az informatika alapjai és módszertana
Pozsgai Tamás Kozma László Objektumelvű rendszerek formális modelljei az informatika alapjai és módszertana
Sergyán Szabolcs Csink László   információs rendszerek
Suhajda Zoltán Gregó Lajos   numerikus és szimbolikus számítások
Szabados Kristóf Kovács Attila   információs rendszerek
Sziegl Hajnalka Zsakó László Közismereti objektumorientált programozás módszertana az informatika alapjai és módszertana
Tátrai Antal Kovács Attila A szoftverfejlesztés minőségi aspektusai az informatika alapjai és módszertana
Torma Balázs Gerencsér László   az informatika alapjai és módszertana
Tóth Ferenc Vattay Gábor, Csabai István Szállítási protokollok optimalizálása a mesterséges intelligencia és a játékelmélet eszközeivel információs rendszerek
Tóth Gábor Vattay Gábor   információs rendszerek
Tóth Viktória     numerikus és szimbolikus számítások
Törley Gábor Szlávi Péter 4GL nyelvek programozásmódszertani vizsgálata az informatika alapjai és módszertana
Vajda Kristóf Gregorics Tibor A többszemélyes nem teljes információjú játékok elmélete a mesterséges intelligenciában az informatika alapjai és módszertana
Varga Zsuzsanna Kovács Attila Számelméleti problémák algoritmikus vizsgálata információs rendszerek
Vígh Ferenc Benczúr András Perszonalizált felhasználói felületek készítése hálózati információs rendszerekhez információs rendszerek

EGYÉNI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK