Kari doktori támogatások rendszere

1. Ösztöndíj doktori iskolába felvételt nyert hallgatóknak

Pályázhatnak:

A korábban nem halasztó hallgatók az elbírálásnál előnyben részesülnek.

Juttatás:

Elvárás:

Kiírás: minden év július 15-én és január 15-én.
Beadási határidő: minden év szeptember 10, illetve február 10 körül (a beiratkozási hetet követő hétfő).
Döntés: a beadást követő 1 héten belül, az érintetteket e-mailben, a nyerteseket levélben is értesítjük.


2. Predoktori állás

Pályázhat:

Juttatás:

Elvárás:

Kiírás: minden év május 1-én és december 1-én.
Beadási határidő: minden év június 15., illetve január 15.
Döntés: a beadási határidőtől számított 8-10 napon belül.

A pályázatokat az ELTE Informatikai Kara és a Doktori Iskola oktatóiból és kutatóiból álló bizottság bírálja el. Az elbírálásnál az új pályázókat előnyben részesítjük a hosszabbítást kérőkkel szemben.
A pályázathoz mellékelni kell részletes szakmai önéletrajzot, publikációs listát és egy szakmai munkatervet. Ha a pályázó jelenlegi predoktori ösztöndíjának meghosszabbítását kéri, akkor az előző időszak részletes beszámolóját is mellékelni kell a pályázathoz.