Kari oktatók, kutatók elnyert pályázatai
OTKA (tematikus)
2005
Corrádi Keresztély Csoportelmélet (Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék) - 049841
16175e. Ft
2005-2008
Zentai László

Webkartográfia (Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék) - 049747

3951e. Ft
2005-2008
2004
Fridli Sándor Walsh és Walsh-szerű rendszerek vizsgálata. (Numerikus Analízis Tanszék) - 047128
5600e. Ft
2004-2007
Kátai Imre Aritmetikai függvények, egyértelműségi halmazok, általánosított számrendszerek. (Komputer Algebra Tanszék) - 046993
6000e. Ft
2004-2007
Szili László Súlyozott polinomapproximáció és alkalmazások. (Numerikus Analízis Tanszék) - 047132
8318e. Ft
2004-2006
2003
Járai Antal Számítógépes számelmélet (Komputer Algebra Tanszék) - 43657
8144e. Ft
2003-2006
Klinghammer István A tematikus kartográfia közlésformáinak egy új rendszere. (Térképtudományi Tanszék) - 43709
5600e. Ft
2003-2006
Márton Mátyás Tengerek és tengerfenék-domborzati képződmények többnyelvű névtára. (Térképtudományi Tanszék) - 43717
1800e. Ft
2003-2004
Weisz Ferenc Súlyozott és vektor értékű Fourier sorok. (Numerikus Analízis Tanszék) - 43769
2144e. Ft
2003-2006
2002
Horváth Zoltán Elosztott funkcionális programok helyessége - 037742
2659e. Ft
2002-2005
Török Zsolt A kartográfiai vizualizáció történetiségének médiaszempontú vizsgálata - 037754
1500e. Ft
2002-2003

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

Információs Rendszerek Tanszék


US National Science Foundation and Hungarian Academy of Sciences, Anonymous and accountable self-organizing cooperation, Lörincz András (2003-2007), 25000 USD

Infopark Alapítvány (2004-):
Kovács Attila: Minőségbiztosítás a szoftveriparban: kutatóbázis létrehozása és működtetése
Lörincz András: Távoktatás, távmunka, kommunikáció mozgássérültek számára: didaktikus készségfejlesztő eszköz és programcsomag