INFORMATIKAI KAR
KARI DOKTORI BIZOTTSÁG

Elnök: Schipp Ferenc

Tagok:
Benczúr András - programvezető - elnökhelyettes
Demetrovics János - iskolavezető, programvezető
Járai Antal - programvezető
Horváth Zoltán - dékánhelyettes
Sarbó Gergely - doktorandusz

A bizottság összetételét az IK Kari Tanácsa 2007-ben fogadta el.