PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
doktori iskolába felvételt nyert (nem állami ösztöndíjas) hallgatóknak

Pályázhat

Állami ösztöndíjban nem részesülő doktorandusz (Informatika Doktori Iskola, illetve térképész alprogram), akinek

 • témavezetője az Informatikai Kar főállású oktatója,

 • beiratkozott az adott szemeszterre.

 • Juttatás

 • 76222 Ft-os havi ösztöndíj 2009. február - 2009. július;

 • Az ösztöndíj egyszerre egy szemeszternyi időszakra (6 hónap) nyerhető el (szeptember - február, illetve március - augusztus), az ösztöndíjat félévente újra meg lehet pályázni;

 • Külföldi részképzés esetén az ösztöndíj folyósítása szünetel, az 1 hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást az ösztöndíjas előre köteles a témavezetőjének, illetve az IK TNKCS-nek bejelenteni.

 • Elvárás

 • A doktori tanulmányok végzése, haladás a kutatási tervnek megfelelően a témavezető irányításával.

 • Az Informatikai Kar kérésére heti 4 órányi oktatási feladat ellátása az Informatikai Karon. A hatályban lévő rendeleteknek megfelelően oktatási feladat ellátásáért térítés jár a doktoranduszoknak.

 • A doktorandusz hallgató nem vállalhat máshol főállást és mellékállása is legfeljebb 50%-os mértékű lehet.

 • Beadási határidő: 2009. február 13. (péntek 12:00 óra)

  Beadás helye: ELTE Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja (ELTE IK, 1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/C, 2.409-es szoba)

  Beadandó

 • önéletrajz;

 • részletes (aktualizált) kutatási terv;

 • kérvény (indoklás);

 • a témavezető írásos nyilatkozata, hogy támogatja a pályázat benyújtását;

 • a pályázatban meg kell jelölni, hogy a hallgató korábban részesült-e már korábban kari ösztöndíjban;

 • nyilatkozatot arról, hogy a hallgató sehol nincsen főállású munkaviszonyban;

 • a 2008/2009/tavaszi félév során oktatott tárgyak jegyzéke.

 • Döntés: a beadást követő 2 héten belül, az érintetteket e-mailben, a nyerteseket levélben értesítjük.

  Budapest, 2009. január 6.

  Dr. Horváth Zoltán
  dékánhelyettes