Az egyetemi habilitációs szabályzat és a kari különös részek az ELTE honlapon olvashatók: www.elte.hu
Másolat: Egyetemi habilitációs szabályzat és IK habilitációs köbetelményei (42. oldaltól)
Kari Habilitációs Bizottság
Habilitáltak
Országos Doktori és Habilitációs Nyilvántartás