DOKTORI ISKOLA TANÁCSA

Elnök: Demetrovics János, iskolavezető, programvezető

Benczúr András, programvezető
Csuhaj-Varjú Erzsébet (MTA SZTAKI)
Grolmusz Vince (ELTE TTK)
Horváth Zoltán
Hunyadvári László
Járai Antal, programvezető
Katona Gyula (Rényi A. Matematikai Kutatóintézet)
Kátai Imre
Kozma László
Remzső Tibor (Kürt Rt.)
Rónyai Lajos (MTA SZTAKI)
Szőnyi Tamás (ELTE TTK)
Varga László
Weisz Ferenc

Állandó meghívottak:
Schipp Ferenc a KDT vezetője
Horváth Zoltán tudományos dékánhelyettes
Szereminé Merényi Ágnes titkár, jegyzőkönyvvezető

A bizottság összetételét az IK Kari Doktori Tanácsa 2007-ben fogadta el.